Artikel over haspels

26 maart 2018
 Categorieën: Industrie & fabricage, Blog


Haspels: Het gebruik, de veiligheid en de periodieke keuring

Het gebruik van een haspel zorgt ervoor dat kabels, snoeren en slangen op een veilige en eenvoudige manier kunnen worden opgerold, zonder dat deze door elkaar geraken. Wanneer een kabel is opgerold, is deze met de haspel gemakkelijk te vervoeren. Dit apparaat kan handig zijn voor het oprollen van bijvoorbeeld een tuinslang, stroomkabels of verlengsnoeren. Het is wel van belang dat je kabels op- en afrolt, door gebruik te maken van de hendel. Als je een kabel probeert af te rollen door eraan te trekken, dan kunnen er letterlijke kinken in de kabel ontstaan. Er zijn tevens andere zaken waar je rekening mee moet houden voor een veilig gebruik van haspels. Ik schrijf over hoe je haspels veilig kunt gebruiken en ik vertel je over de periodieke keuring die haspels binnen bedrijven - zoals BDJ Holding BV - dienen te ondergaan.

 

Haspels veilig gebruiken

Om de kabels of snoeren niet te beschadigen, is het belangrijk om deze op de juiste manier af te rollen. Namelijk door de daarvoor bestemde hendel te gebruiken. Bij een elektrische haspel zijn er ook zaken die je veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Zo is het zaak om te zorgen dat er geen kabel in het stopcontact van een elektrische haspel is aangesloten wanneer je deze op- of afrolt. De snoeren zouden gaan meedraaien met de as en dit kan voor beschadigingen in de elektriciteitskabel zorgen. Wees er ook zeker van dat je een verlengsnoer helemaal afrolt, voordat je dit aansluit op een bron van stroom. Zou je dit niet doen, dan kan er wanneer er een zwaardere stroombelasting is, erg veel warmte vrijkomen door de resistantie. Het kunststof gedeelte van de snoeren kan gaan smelten. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals kortsluiting, het krijgen van een elektrische schok en zelfs brand. Neem je veiligheid en die van anderen serieus en gebruik haspels alleen op de daarvoor bedoelde manier.

 

Periodieke keuring van haspels door de arbeidsinspectie

Alle vormen van elektrisch gereedschap die je bedrijfsmatig gebruikt, moeten eens in de zoveel tijd worden gecontroleerd. Bij kabelhaspels bestaat deze keuring uit een visuele keuring, waarbij er onder andere wordt gekeken of er sprake is van beschadigingen aan het snoer en de behuizing. Tijdens deze periodieke keuring worden er ook een aantal metingen verricht. De inspecteur zal meten of de weerstand van de beschermleiding binnen de maximaal toegestane waarde valt. Het apparaat zal binnen de NEN3140 norm moeten vallen om goedgekeurd te worden. Hoe frequent haspels een periodieke keuring moeten ondergaan, is afhankelijk van meerdere factoren. Dit zijn de gebruiksfrequentie, de omgeving waarin men de haspel gebruikt, de kans op beschadiging, de staat van de haspel tijdens de voorgaande keuring en de deskundigheid van de gebruikers.


Delen